Wybierz język:

pl

Wybierz walutę:

PLN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 5.10.15.

Spis treści:

I. Co to jest polityka prywatności?

II. Definicje

III. Administrator Danych Osobowych

IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okresy przetwarzania

      1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego

      2. Rejestracja / Logowanie w Sklepie Internetowym, w tym poprzez Facebooka

      3. Prowadzenie konta Klienta, zgoda na automatyczne uzupełnianie danych

      4. Składanie zamówienia

      5. Elektroniczny formularz kontaktowy

      6. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)

      7. Newsletter

      8. Marketing

      9. Blog

      10. Oferta współpracy na zasadzie franczyzy

      11. Chat online

VI. Pliki cookies oraz podobna technologia

      1. Cookies „Sklep Internetowy” / „Blog”

      2. Cookies „analityczne” i „marketingowe”

VII. Kto jest odbiorcą Twoich danych?

VIII. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

IX. Prawo wycofania zgody

X. Prawo do wniesienia skargi

XI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

XII. Zmiany w Polityce prywatności


I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz pozostałe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności o ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

II. Definicje

Pojęcia używane w Polityce, oznaczone wielką literą oznaczają:

AdministratorKOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993) przy ul. Bysławskiej 82. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000321389, NIP: 526-26-43-581, BDO: 000021555, REGON: 015228059, kapitał zakładowy: 2 773 500,00 zł (w pełni opłacony);

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Klient – każdy Użytkownik, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Sklep Internetowy – sklep internetowy 5.10.15. prowadzony przez Administratora pod adresem www.51015kids.eu;

Blog – blog Akademia Dziecinnie proste! Prowadzony przez Administratora pod adresem: www.51015kids.eu/blog;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;

Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba fizyczna, która założyła konto Klienta w Sklepie Internetowym;

Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.51015kids.eu dostępny pod adresem: www.51015kids.eu/regulamin-serwisu.

W przypadku braku zamieszczenia odrębnej definicji w Polityce, zawarte w jej treści sformułowania powinno rozumieć się w sposób wskazany w treści Regulaminu.

III. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest KOMEX S.A.

Kontakt z Administratorem można nawiązać poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby lub wiadomość e-mail na adres: biuro@51015kids.eu.

IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Katarzyna Wiśniewska z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@51015kids.eu. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okresy przetwarzania

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Dane zbierane na temat wszystkich Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies – omówionych dokładnie w dalszej części Polityki – lub innych podobnych technologii), mogą stanowić dane osobowe (szczególnie w przypadku, gdy dotyczą Zarejestrowanego Użytkownika). W związku z powyższym dane osobowe w zakresie przeglądania i korzystania ze Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sprawdzenia dla Ciebie dostępności towaru w wybranym sklepie 5.10.15. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu Klientowi sprawdzenia dostępności towaru;
 • zapamiętywania aktualnej zawartości koszyka zakupowego. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu Klientowi zawarcia umowy sprzedaży lub kontynuowania przerwanej transakcji;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • usprawnienia procesu zakupowego poprzez weryfikację lokalizacji urządzenia końcowego (w przypadku ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji urządzenia końcowego jako włączonej). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na podwyższaniu jakości świadczonych usług;
 • usprawnienia znalezienia położenia najbliższego sklepu stacjonarnego (w przypadku ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji urządzenia końcowego jako włączonej). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na podwyższaniu jakości świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym (m.in. dodawanie produktów do koszyka, polecanie towarów z wykorzystaniem opcji „inni sprawdzali również”, porzucanie koszyka) w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora i podwyższaniem jakości usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

  W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, będą one przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania ze wskazanych wyżej usług i funkcjonalności oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z tych usług i funkcjonalności.

  2. Rejestracja / logowanie w Sklepie Internetowym, w tym poprzez Facebooka

  Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie konta Klienta, proszeni są o podanie adresu e-mail niezbędnego do utworzenia konta. Administrator umożliwia Ci również rejestrację oraz logowanie się w Sklepie Internetowym poprzez portal Facebook – jeżeli posiadasz konto na tym portalu. Jeżeli wyrazisz taką chęć Facebook będzie miał możliwość przekazania nam informacji z Twojego „profilu publicznego”, a także Twój adres mailowy. Korzystając z tej możliwości zaimportujemy Twój adres e-mail w celu utworzenia Twojego konta na naszej stronie internetowej. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta Klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta Klienta.

  3. Prowadzenie konta Klienta, zgoda na automatyczne uzupełnianie danych

  Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie konta Klienta, uzyskują dostęp do panelu obsługi konta. Do obsługi konta niezbędne jest przetwarzanie adresu e-mail. Niepodanie adresu e-mail na etapie założenia konta lub jego późniejsze usunięcie uniemożliwia prowadzenie konta.

  Aby ułatwić składanie przyszłych zamówień Użytkownik, w panelu edycji konta Klienta, może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na korzystanie z konta Klienta i Sklepu Internetowego. W przypadku prowadzenia konta Klienta w panelu obsługi konta zapisywana jest historia zamówień Zarejestrowanego Użytkownika. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy przechowania danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia w celu ułatwienia składania zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na reklamowaniu swoich produktów.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

  4. Składanie zamówienia

  Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie Internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży).Wystawienie faktury VAT w związku ze złożonym zamówieniem również wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klienta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia – może ją jednak usprawnić. Zakres zbieranych danych jest zależny od wybranego przez Ciebie sposobu dostawy zamówienia.

  Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie Internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcia umowy sprzedaży i realizacji złożonego zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wystawienia faktury VAT, przechowywania jej przez okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi oraz realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  5. Elektroniczny formularz kontaktowy

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza jest zawsze dobrowolne, ale Administrator wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Niepodanie pozostałych danych pozostaje bez wpływu na możliwość skontaktowania się z Administratorem.

  Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (komunikacja z Użytkownikiem). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  6. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)

  Administrator umożliwia wszystkim zainteresowanym kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Skorzystanie z tej formy kontaktu, w zależności od kanału komunikacji wiąże się z podaniem Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail. W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na zapytanie niezbędne może się okazać podanie innych danych osobowych (np. w celu identyfikacji). Użytkownik może podać także swoje dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych wskazanych przez pracowników Biura Obsługi Klienta może być wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Ich podanie jest dobrowolne, jednak jego brak może skutkować brakiem możliwości skorzystania z pomocy Biura Obsługi Klienta. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

  Dane osobowe podane Administratorowi mailowo lub telefonicznie są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres e-mail lub złożonego przez telefon. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  7. Newsletter

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi newslettera dotyczącego towarów oferowanych w Sklepie Internetowym przez Administratora. Do wysyłki newslettera potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe postanowienia dotyczące usługi newslettera zostały opisane w Regulaminie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

  Dane osobowe podane Administratorowi w związku z wysyłką newslettera są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • wysyłki newslettera (kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji własnej działalności oraz towarów w związku z wysyłką newslettera;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (wysyłki newslettera) będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub złożenia sprzeciwu, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do możliwości subskrypcji newslettera. Niepodanie danych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

  8. Marketing

  Administrator może przetwarzać wszelkie pozyskane dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji własnej działalności oraz towarów. Działania te mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji, a jedynie do treści przeglądanych stron internetowych (reklama kontekstowa).

  Działania Administratora mogą również polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (reklama behawioralna), przy czym w takim przypadku przetwarzanie danych opiera się na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub złożenia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

  9. Blog

  Użytkownicy mogą komentować posty zamieszczane na Blogu. W celu weryfikacji antyspamowej niezbędne jest podanie danych w postaci podpisu (nazwy) oraz adresu e-mail (przy czym adres e-mail nie zostanie opublikowany na Blogu). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do opublikowania komentarza na Blogu. Niepodanie danych uniemożliwia komentowanie postów. Podanie pozostałych danych w postaci witryny internetowej bądź danych zawartych w treści komentarza jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość skomentowania postu. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z publikacją komentarzy na Blogu. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na dostarczeniu funkcjonalności komentowania i przeglądania komentarzy pod wpisami;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji własnej działalności oraz towarów, w tym reklamowaniu swoich produktów.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub złożenia sprzeciwu.

  10. Oferta współpracy na zasadzie franczyzy

  Na stronie Sklepu Internetowego istnieje możliwość wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymanie od Administratora informacji o możliwych warunkach współpracy w modelu franczyzy z Komex S.A. mogącej zawierać informacje handlowe w drodze mailowej i/lub drogą telefoniczną. Do przesłania informacji drogą mailową potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), natomiast do przedstawienia informacji drogą telefoniczną potrzebna jest zgoda na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294). Każdą ze zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania przez Ciebie tych informacji.

  Dane osobowe podane Administratorowi w związku z chęcią otrzymania oferty współpracy na zasadzie franczyzy są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przekazania oferty (skierowania do Ciebie e-mailowo i/lub telefonicznie aktualnych warunków współpracy w modelu franczyzy z Komex S.A , które mogą zawierać informacje handlowe w celu zawarcia z Tobą umowy franczyzy). Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk responsywności na przesłane oferty oraz wyświetlony pop-up w celu doskonalenia oferty oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i przedstawienia Ci oferty współpracy na zasadzie franczyzy będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przedstawienia informacji, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294). Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania oferty współpracy na zasadzie franczyzy. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie tej oferty.

  11. Chat online

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi chatu online.

  Dane osobowe podane Administratorowi w związku z korzystaniem z chatu online są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na skontaktowaniu się z Użytkownikiem za pośrednictwem chatu online i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie;
 • w celu odpowiedzi na temat statusu zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online. W przypadku, gdy jesteś uczestnikiem programu lojalnościowego Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas uczestniczenia w programie lojalnościowym lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń

  Podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online. Dobrowolny jest sposób łączenia się przez Ciebie z chatem online, co znaczy, że nie jest konieczne, abyś łączył się z konsultantem na chacie online za pośrednictwem aplikacji Messenger (Facebooka).

  Jednak gdy odpowiedź na Twoje pytania / żądania będzie wymagała uzyskania informacji związanych bezpośrednio z Tobą / Twoim zamówieniem (np. wskazania statusu Twojego zamówienia, etapu postępowania reklamacyjnego itp.) wtedy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem udzielenia odpowiedzi na takie pytanie / żądanie. Konsekwencją braku podania danych osobowych w takich przypadkach będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie / żądanie.

  VI. Pliki cookies oraz podobna technologia

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep Internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności np. zawartości koszyka, oglądanych towarów.

  1. Cookies „Sklep Internetowy” / „Blog”

  Administrator wykorzystuje tzw. cookies, zbierane podczas przeglądania Sklepu Internetowego lub Bloga, przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies mogą zawierać Twoje dane osobowe. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

  2. Cookies „marketingowe” i „analityczne”

  Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych i analitycznych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

  Administrator wykorzystuje również pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych i analitycznych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika, a przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

  VII. Kto jest odbiorcą Twoich danych?

  1. Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu, zewnętrznym dostawcom produktów, operatorom systemu informatycznego, w tym podmiotowi dostarczającemu chat online, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego lub telefonicznego marketingu, operatorowi płatności, firmom audytorskim, firmom świadczącym usługi doradcze i prawne.

  2. Poza powyżej wskazanymi przypadkami możemy przekazać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia
  i dochodzenia naszych praw oraz ochronę interesów).

  VIII. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

  1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

  Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

  Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

  Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

  Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
  w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – o ile jest to technicznie możliwe;

  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

  Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

  1. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej bądź sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: dane.osobowe@51015kids.eu.
  2. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • kto składa wniosek;
 • z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy
  o dodatkowe informacje.

  4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

  5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

  IX. Prawo wycofania zgody

  1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
  2. Jeżeli chcesz wycofać zgodę dotyczącą Twoich danych osobowych lub otrzymywania informacji handlowych (w tym newslettera) lub połączeń telemarketingowych, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres dane.osobowe@51015kids.eu lub
 • wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na iodo@51015kids.eu lub
 • zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu Klienta, w zakładce „Edycja konta” lub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

  3. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  X. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  XI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

  Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

  Wyjątkiem jest korzystanie z chatu online – Twoje dane mogą zostać przekazane do Państw Trzecich w związku z korzystaniem z dostawców usług informatycznych mających siedzibę poza EOG lub mających siedzibę̨ w EOG, lecz przetwarzających dane poza EOG. W takim przypadku przekazywanie danych odbywa się tylko do Państw Trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają̨ one odpowiedni poziom ochrony lub do podmiotów należących do programu Privacy Shield.

  XII. Zmiany w Polityce prywatności

  1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz polskie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony danych osobowych.
  2. Polityka obowiązuje od dnia 03.06.2020r.

 •  
  BLOG

  Mamo, Tato – wspieramy Cię aktywnie w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem.

  www.51015kids.eu/blog
  Bądź z nami na

  Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.