UBRANIA WIOSENNE -70%! MEGA OKAZJE!

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Wybierz język:

pl

Wybierz walutę:

PLN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 5.10.15.

Spis treści:

I. Co to jest polityka prywatności?

II. Definicje

III. Administrator Danych Osobowych

IV. Inspektor Danych Osobowych

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

      1. Przeglądanie i korzystanie Sklepu Internetowego

      2. Rejestracja w Sklepie Internetowym

      3. Rejestracja /Logowanie w Sklepie Internetowym poprzez Facebooka

      4. Prowadzenie Konta Klienta

      5. Składanie zamówienia

      6. Elektroniczny formularz kontaktowy

      7. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)

      8. Newsletter

      9. Marketing

      10. Blog

      11. Oferta współpracy na zasadzie franczyzy

      12. Newsletter dotyczący franczyzy

VI. Pliki cookies oraz podobna technologia

      1. Cookies „Sklep Internetowy”

      2. Cookies „marketingowe”

VII. Kto jest odbiorcą Twoich danych?

VIII. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

IX. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

X. Prawo wycofania zgody

XI. Prawo do wniesienia skargi

XII. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

XIII. Zmiany w Polityce Prywatności


I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Jeżeli w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują zastosowanie również do Ciebie.

II. Definicje

AdministratorKOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie;

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

Sklep Internetowy – sklep internetowy 5.10.15. prowadzony przez Administratora pod adresem www.51015kids.eu;

Blog – blog Akademia Dziecinnie proste! Prowadzony przez Administratora pod adresem: www.51015kids.eu/blog;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;

Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba fizyczna, która założyła konto klienta w Sklepie Internetowym;

Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.51015kids.eu dostępny pod adresem: www.51015kids.eu/regulamin-serwisu.

W przypadku braku zamieszczenia odrębnej definicji w niniejszej Polityce, zawarte w jej treści sformułowania powinno rozumieć się w sposób wskazany w treści Regulaminu.

III. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest KOMEX S.A. z siedzibą znajdującą się w Warszawie (04-993) przy ul. Bysławskiej 82. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000321389, NIP: 526-26-43-581, REGON: 015228059, kapitał zakładowy: 2 773 500,00 zł. (w pełni opłacony).

IV. Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@51015kids.eu. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

1. Przeglądanie i korzystanie Sklepu Internetowego

Dane zbierane na temat wszystkich podmiotów korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies – omówionych dokładnie w dalszej części Polityki lub innych podobnych technologii), mogą stanowić dane osobowe (szczególnie w przypadku, gdy dotyczą Zarejestrowanego Użytkownika). W związku
z powyższym przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapamiętywania aktualnej zawartości koszyka zakupowego – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy przechowania danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sprawdzenia dla Ciebie dostępności towaru w wybranym Sklepie 5.10.15. – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprawdzenia dostępności towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • usprawnienia procesu zakupowego poprzez weryfikację lokalizacji urządzenia końcowego (w przypadku ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji urządzenia końcowego jako włączonej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • usprawnienia znalezienia położenia najbliższego sklepu stacjonarnego (w przypadku ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji urządzenia końcowego jako włączonej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych
  z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w punkcie Marketing.

  Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym (m.in. dodawanie produktów do koszyka, polecanie towarów z wykorzystaniem opcji inni sprawdzali również, porzucanie koszyka) w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

  2. Rejestracja w Sklepie Internetowym

  Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Podanie danych (adres e-mail oraz hasło) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia i obsługi Konta klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta klienta. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie Internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Komex;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;

  3. Rejestracja / Logowanie w Sklepie Internetowym poprzez Facebooka

  Administrator umożliwia Ci rejestrację oraz logowanie się w Sklepie Internetowym poprzez portal Facebook – jeżeli posiadasz konto na tym portalu. Jeżeli wyrazisz taką chęć Facebook będzie miał możliwość przekazania nam informacji z Twojego „profilu publicznego”, a także Twój adres mailowy. Korzystając z tej możliwości zaimportujemy Twój adres e-mail w celu utworzenia Twojego konta na naszej stronie internetowej. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane
  w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie Internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Komex;

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;

  4. Prowadzenie Konta Klienta

  Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta klienta, uzyskują dostęp do panelu obsługi konta. Aby ułatwić składanie przyszłych zamówień Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie dodatkowych danych na tym etapie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku prowadzenia Konta klienta w panelu obsługi konta zapisywana jest historia zamówień Użytkownika. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie Internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy przechowania danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Komex;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na reklamowaniu swoich produktów.

  5. Składanie zamówienia

  Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie Internetowym wiąże się
  z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest również dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia – może ją jednak usprawnić. Zakres zbieranych danych jest zależny od wybranego przez Ciebie sposobu dostawy zamówienia.

  Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie Internetowym przetwarzane są
  w jednym bądź kilku poniższych celach:

 • realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
  o w zakresie danych obowiązkowych – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  o w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;

  W toku przetwarzania Twoich danych w związku ze złożonym zamówieniem możemy powierzać je następującym kategoriom odbiorców: firmom kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu, zewnętrznym dostawcom produktów, operatorom systemu informatycznego, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego i sms-owego marketingu, podmiotowi prowadzącemu sklep 5.10.15. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyboru płatności internetowej Twoje dane osobowe zostaną udostępnione operatorowi płatności.

  6. Elektroniczny formularz kontaktowy

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza jest zawsze dobrowolne, ale Administrator wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się
  z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza.

  Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na budowaniu wizerunku oraz marketingu własnym;
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  7. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)

  Administrator umożliwia wszystkim zainteresowanym kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Skorzystanie
  z tej formy kontaktu nie wymaga podania danych osobowych, niemniej w celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na zapytanie niezbędne może się okazać podanie niektórych danych osobowych (np.
  w celu identyfikacji Klienta). Użytkownik może podać także swoje dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych wskazanych przez pracowników Biura Obsługi Klienta może być wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Ich podanie jest dobrowolne, jednak jego brak może skutkować brakiem możliwości skorzystania z pomocy Biura Obsługi Klienta. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

  Dane osobowe podane Administratorowi mailowo lub telefonicznie są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres e-mail lub złożonego przez telefon – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na budowaniu wizerunku oraz marketingu własnym;
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  8. Newsletter

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi newslettera dotyczącego towarów oferowanych w Sklepie Internetowym przez Administratora. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w każdym momencie. Szczegółowe postanowienia dotyczące usługi newslettera zostały opisane w Regulaminie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z wykonywaniem powyższej usługi Administrator będzie przetwarzał Twój adres e-mail – działania te mogą polegać w szczególności na:

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

  Administrator będzie przetwarzał podany przez Ciebie adres e-mail także w następujących przypadkach:

 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak
  w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

  W toku przetwarzania Twoich danych w związku z wykonywaniem usługi newslettera możemy powierzać je następującym kategoriom odbiorców: operatorom systemu informatycznego, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego i sms-owego marketingu.

  9. Marketing

  Administrator może przetwarzać wszelkie pozyskane dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji własnej działalności oraz towarów. Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji, a jedynie do treści przeglądanych stron internetowych (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub
  w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

  10. Blog

  Użytkownicy mogą komentować posty zamieszczane na Blogu. W celu weryfikacji antyspamowej niezbędne jest podanie danych w postaci podpisu oraz adresu e-mail (przy czym adres e-mail nie zostanie opublikowany na Blogu). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do opublikowania komentarza na Blogu. Podanie pozostałych danych w postaci witryny internetowej bądź danych zawartych w treści komentarza jest również dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość skomentowania postu. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • świadczenia usług związanych z publikacją komentarzy na Blogu – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Komex;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na reklamowaniu swoich produktów.

  11. Oferta współpracy na zasadzie franczyzy

  Na stronie Sklepu Internetowego istnieje możliwość wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymanie od Administratora informacji o możliwych warunkach współpracy w modelu franczyzy z Komex S.A. mogącej zawierać informacje handlowe w drodze mailowej i/lub drogą telefoniczną. Każdą ze zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymania przez Ciebie tych informacji. W związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami Administrator będzie przetwarzał Twój adres e-mail i/lub numer telefonu – działania te mogą polegać w szczególności na skierowaniu do Ciebie e-mailowo i/lub telefonicznie aktualnych warunków współpracy w modelu franczyzy z Komex S.A , które mogą zawierać informacje handlowe w celu zawarcia z Tobą umowy franczyzy – podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Administrator będzie przetwarzał podany przez Ciebie adres e-mail i/lub numer telefonu także w następujących przypadkach:

 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk responsywności na przesłane oferty oraz wyświetlony pop-up w celu doskonalenia oferty oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  W toku przetwarzania Twoich danych w związku z przedstawieniem Ci oferty rozpoczęcia współpracy możemy przekazać Twoje dane do następujących odbiorców: Benhauer sp. z o.o.

  12. Newsletter dotyczący franczyzy

  Na stronie Sklepu Internetowego możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi newslettera dotyczącego współpracy z Komex S.A. na zasadzie franczyzy oferowanej przez Administratora. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w dowolnym momencie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na promowaniu współpracy na zasadzie franczyzy. W związku z wykonywaniem powyższej usługi Administrator będzie przetwarzał Twój adres e-mail – działania te mogą polegać w szczególności na:

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o warunkach i akcjach specjalnych związanych z umową franczyzy, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

  Administrator będzie przetwarzał podany przez Ciebie adres e-mail w następujących przypadkach:

 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk responsywności na przesłane newsletter w celu doskonalenia oferty oraz działań Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  W toku przetwarzania Twoich danych w związku z wykonywaniem usługi newslettera możemy powierzać je następującym kategoriom odbiorców: operatorom systemu informatycznego, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego i sms-owego marketingu.

  VI. Pliki cookies oraz podobna technologia

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep Internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności np. zawartości koszyka, oglądanych towarów.

  1. Cookies „Sklep Internetowy”

  Administrator wykorzystuje tzw. cookies, zbierane podczas przeglądania Sklepu Internetowego lub Bloga, przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies mogą zawierać Twoje dane osobowe. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  2. Cookies „marketingowe”

  Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku
  z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

  VII. Kto jest odbiorcą Twoich danych?

  1. W związku z realizacją wyżej opisanych umów oraz usług Administrator powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu jak najlepszej realizacji tych operacji.
  W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być powierzane w szczególności: firmom kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu, zewnętrznym dostawcom produktów operatorom systemu informatycznego, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego i sms-owego marketingu, operatorowi płatności, firmom audytorskim, kancelarii prawnej.
  2. Poza powyżej wskazanymi przypadkami możemy przekazać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia
  i dochodzenia naszych praw oraz ochronę interesów).

  VIII. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, który różni się w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych” np.:
  a) zakończenia wykonywania umowy (np. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru),
  b) wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania wyrażona przez Ciebie zgoda;
  c) zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych
  w przypadkach,
  d) zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

  IX. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

  1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

  Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

  Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

  Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

  Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
  w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – o ile jest to technicznie możliwe;
  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

  1. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej bądź sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: dane.osobowe@51015kids.eu.
  2. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • kto składa wniosek
 • z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy
  o dodatkowe informacje.
  4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę,
  o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail
  (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

  X. Prawo wycofania zgody

  1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
  2. Jeżeli chcesz wycofać zgodę dotyczącą Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres dane.osobowe@51015kids.eu lub
 • wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na iodo@51015kids.eu lub
 • zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu klienta, w zakładce „Edycja konta” lub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

  3. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  XI. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  XII. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

  XIII. Zmiany w Polityce Prywatności

  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
  2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23.03.2019r.

 •  
  BLOG

  Mamo, Tato – wspieramy Cię aktywnie w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem.

  www.51015kids.eu/blog
  Bądź z nami na

  Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.

  5-10-15 facebook widget
  x
  Najczęściej zadawane pytania
  Rozpocznij czat
  Połączenie z obsługą