Platforma ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej KOMEX S.A., pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to obsluga@51015kids.eu.