Projekty EU

Rozwój eksportu poprzez promocję własnej marki 5.10.15.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów marki 5.10.15. dzięki udziałowi w branżowym programie promocji branży moda polska. Wnioskodawca będzie skutecznie promować markę produktową 5.10.15., by stała się marką rozpoznawalną jednocześnie promując Markę Polskiej Gospodarki. Działania z wskazanego branżowego programu promocji będą prowadzone na następujących rynkach: rosyjskim (rynek perspektywiczny), oraz na rynku ukraińskim i kazachskim.

Celem projektu jest rozwój internacjonalizacji działalności Wnioskodawcy, promocja własnej marki produktowej wraz z promocją Marki Polskiej Gospodarki. Ponadto celem jest pozyskanie nowych klientów zagranicznych, wzrost przychodów z eksportu. W rezultacie projektu dojdzie do rozwoju poziomu internacjonalizacji Wnioskodawcy, zwiększą się jego przychody i zyski z eksportu, Środki uzyskane dzięki zagranicznej sprzedaży, jak również rozpoznawalność marki na rynkach międzynarodowych przyczynią się do umocnienia pozycji gospodarczej Wnioskodawcy. Pozyskanie klientów zagranicznych przyczyni się do uniezależnienia się od rynku krajowego i wypromowania swojej marki produktowej. Projekt przyczyni się do zbudowania trwałych przewag konkurencyjnych Wnioskodawcy w oparciu silną markę produktową i internacjonalizację. Projekt przyczyni się do trwałego rozwoju Wnioskodawcy i polskiej gospodarki.

Wartość projektu: 927420,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 452400,00 PLN

Projekty UE?