DARMOWA DOSTAWA! CZAS UCIEKA!

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Wybierz język:

pl

Wybierz walutę:

PLN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 5.10.15.

Spis treści:

I. Co to jest polityka prywatności?

II. Definicje

III. Administrator Danych Osobowych

IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okresy przetwarzania

      1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego

      2. Rejestracja / Logowanie w Sklepie Internetowym, w tym poprzez Facebooka

      3. Prowadzenie konta Klienta, zgoda na automatyczne uzupełnianie danych

      4. Składanie zamówienia

      5. Elektroniczny formularz kontaktowy

      6. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)

      7. Newsletter

      8. Marketing

      9. Social Media i wtyczki społecznościowe

      10. Blog

      11. Oferta współpracy na zasadzie franczyzy

      12. Chat online

      13. Porzucony koszyk

VI. Pliki cookies oraz podobna technologia

      1. Cookies „Sklep Internetowy” / „Blog”

      2. Cookies „funkcjonalne”, „analityczne” i „marketingowe”

VII. Kto jest odbiorcą Twoich danych?

VIII. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

IX. Prawo wycofania zgody

X. Prawo do wniesienia skargi

XI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

XII. Zmiany w Polityce prywatności


I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz pozostałe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności o ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

II. Definicje

Pojęcia używane w Polityce, oznaczone wielką literą oznaczają:

AdministratorKOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993) przy ul. Bysławskiej 82. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000321389, NIP: 526-26-43-581, REGON: 015228059, kapitał zakładowy: 2 773 500,00 zł (w pełni opłacony);

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Klient – każdy Użytkownik, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Sklep Internetowy – sklep internetowy 5.10.15. prowadzony przez Administratora pod adresem www.51015kids.eu;

Blog – blog Akademia Dziecinnie proste! Prowadzony przez Administratora pod adresem: www.51015kids.eu/blog;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;

Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba fizyczna, która założyła konto Klienta w Sklepie Internetowym;

Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.51015kids.eu dostępny pod adresem: www.51015kids.eu/regulamin-serwisu.

W przypadku braku zamieszczenia odrębnej definicji w Polityce, zawarte w jej treści sformułowania powinno rozumieć się w sposób wskazany w treści Regulaminu.

III. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest KOMEX S.A.

Kontakt z Administratorem można nawiązać poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby lub wiadomość e-mail na adres: biuro@51015kids.eu.

IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Katarzyna Wiśniewska z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@51015kids.eu. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okresy przetwarzania

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Dane zbierane na temat wszystkich Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies – omówionych dokładnie w dalszej części Polityki – lub innych podobnych technologii), mogą stanowić dane osobowe (szczególnie w przypadku, gdy dotyczą Zarejestrowanego Użytkownika). W związku z powyższym dane osobowe w zakresie przeglądania i korzystania ze Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sprawdzenia dla Ciebie dostępności towaru w wybranym sklepie 5.10.15. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu Klientowi sprawdzenia dostępności towaru;
 • zapamiętywania aktualnej zawartości koszyka zakupowego. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu Klientowi zawarcia umowy sprzedaży lub kontynuowania przerwanej transakcji;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • usprawnienia procesu zakupowego poprzez weryfikację lokalizacji urządzenia końcowego (w przypadku ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji urządzenia końcowego jako włączonej). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na podwyższaniu jakości świadczonych usług;
 • usprawnienia znalezienia położenia najbliższego sklepu stacjonarnego (w przypadku ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji urządzenia końcowego jako włączonej). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na podwyższaniu jakości świadczonych usług;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym (m.in. dodawanie produktów do koszyka, polecanie towarów z wykorzystaniem opcji „inni sprawdzali również”, porzucanie koszyka) w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora i podwyższaniem jakości usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

  W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, będą one przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania ze wskazanych wyżej usług i funkcjonalności oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z tych usług i funkcjonalności.

  2. Rejestracja / logowanie w Sklepie Internetowym, w tym poprzez Facebooka

  Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie konta Klienta, proszeni są o podanie adresu e-mail niezbędnego do utworzenia konta. Administrator umożliwia Ci również rejestrację oraz logowanie się w Sklepie Internetowym poprzez portal Facebook – jeżeli posiadasz konto na tym portalu. Jeżeli wyrazisz taką chęć Facebook będzie miał możliwość przekazania nam informacji z Twojego „profilu publicznego”, a także Twój adres mailowy. Korzystając z tej możliwości zaimportujemy Twój adres e-mail w celu utworzenia Twojego konta na naszej stronie internetowej. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta Klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta Klienta.

  3. Prowadzenie konta Klienta, zgoda na automatyczne uzupełnianie danych

  Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie konta Klienta, uzyskują dostęp do panelu obsługi konta. Do obsługi konta niezbędne jest przetwarzanie adresu e-mail. Niepodanie adresu e-mail na etapie założenia konta lub jego późniejsze usunięcie uniemożliwia prowadzenie konta.

  Aby ułatwić składanie przyszłych zamówień Użytkownik, w panelu edycji konta Klienta, może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na korzystanie z konta Klienta i Sklepu Internetowego. W przypadku prowadzenia konta Klienta w panelu obsługi konta zapisywana jest historia zamówień Zarejestrowanego Użytkownika. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy przechowania danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia w celu ułatwienia składania zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji działalności, towarów i usług własnych oraz partnerów biznesowych Administratora, dotyczących ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę.

  4. Składanie zamówienia

  Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie Internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży).Wystawienie faktury VAT w związku ze złożonym zamówieniem również wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klienta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia – może ją jednak usprawnić. Zakres zbieranych danych jest zależny od wybranego przez Ciebie sposobu dostawy zamówienia.

  Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie Internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcia umowy sprzedaży i realizacji złożonego zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wystawienia faktury VAT, przechowywania jej przez okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi oraz realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  5. Elektroniczny formularz kontaktowy

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza jest zawsze dobrowolne, ale Administrator wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Niepodanie pozostałych danych pozostaje bez wpływu na możliwość skontaktowania się z Administratorem.

  Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (komunikacja z Użytkownikiem). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  6. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)

  Administrator umożliwia wszystkim zainteresowanym kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Skorzystanie z tej formy kontaktu, w zależności od kanału komunikacji wiąże się z podaniem Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail. W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na zapytanie niezbędne może się okazać podanie innych danych osobowych (np. w celu identyfikacji). Użytkownik może podać także swoje dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych wskazanych przez pracowników Biura Obsługi Klienta może być wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Ich podanie jest dobrowolne, jednak jego brak może skutkować brakiem możliwości skorzystania z pomocy Biura Obsługi Klienta. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

  Rozmowy prowadzone z Biurem Obsługi Klienta są nagrywane (rejestrowane). Nagrywanie dotyczy zarówno połączeń przychodzących, tj. połączeń inicjowanych przez osobę fizyczną, której dane dotyczą (podmiot danych), jak i połączeń wychodzących, tj. połączeń inicjowanych przez Administratora.

  Możesz w każdym momencie sprzeciwić się nagrywaniu rozmowy prowadzonej z Biurem Obsługi Klienta poprzez zakończenie połączenia telefonicznego (w każdym momencie rozmowy).

  Dane osobowe podane Administratorowi mailowo lub telefonicznie są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres e-mail lub złożonego przez telefon. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
 • zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu najwyższego poziomu obsługi telefonicznej realizowanej przez Administratora oraz ewentualnej poprawy obsługi telefonicznej;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  7. Newsletter

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość zapisania się do newslettera, który polega na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości drogą elektroniczną e-mail lub sms/mms z treściami marketingowymi, w tym informacji dostosowanych do preferencji Użytkownika (np. o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących produktów i usług Administratora oraz produktów i usług partnerów biznesowych Administratora dotyczących ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny).

  Do wysyłki newslettera potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym wycofując zgodę decydujesz czy chcesz: zrezygnować z wybranego kanału komunikacji, którym otrzymywałeś newsletter czy też chcesz całkowicie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

  Administrator w celu wysyłki newslettera stosuje profilowanie, tak, aby otrzymywane treści były jak najbardziej dostosowane do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. W tym celu Administrator dokonuje analizy przetwarzanych danych osobowych, w szczególności historii zakupowej Użytkownika, jego aktywności w Sklepie Internetowym. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego wyborów zakupowych, preferencji zakupowych, zainteresowań.

  W przypadku wysyłki newslettera dotyczącego produktów i usług partnerów biznesowych Administratora, Administrator będzie kierował wiadomości dotyczące ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny, co może obejmować oferty partnerów m.in. z następujących branż / działów: branża odzieżowa i obuwnicza (oferty innych marek), branża finansowa, edukacyjna, kosmetyczna (kosmetyki, środki czystości / higieny), medyczna, turystyczna, informacje z zakresu żywienia (żywność, karmienie, suplementy diety), zdrowie i uroda, wyposażenie dla domu, sport, fitness i rekreacja, spa, animacja, rozrywka, RTV, AGD, gry komputerowe i dodatki wirtualne, ubezpieczenia, zabawki, książki, muzyka i inne usługi.

  Dane osobowe podane Administratorowi w związku z wysyłką newslettera są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • wysyłki profilowanego newslettera (kierowania e-mailowych lub sms/mms-owych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe, dostosowane w szczególności do preferencji i zainteresowań Użytkownika). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji własnej działalności oraz towarów, a także promocji działalności i towarów partnerów biznesowych Administratora, dotyczących ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny, w związku z wysyłką newslettera;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (wysyłki newslettera) będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub złożenia sprzeciwu, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym przez Użytkownika, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do możliwości subskrypcji newslettera. Niepodanie danych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

  8. Marketing

  Administrator może przetwarzać wszelkie pozyskane dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych.

  Działania te mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji, a jedynie do treści przeglądanych stron internetowych (reklama kontekstowa).

  Działania Administratora mogą również polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom i preferencjom Użytkownika (reklama behawioralna). W takim przypadku przetwarzanie danych polega również na profilowaniu Użytkowników, w szczególności z wykorzystaniem ich aktywności w Sklepie internetowym lub z wykorzystaniem również ich historii zakupowej (co ma miejsce w przypadku zalogowanych Użytkowników lub takich, którzy wyrazili zgodę marketingową na przesyłanie newslettera, o której mowa w pkt powyżej).

  W przypadku wyrażenia przez Użytkownika posiadającego konto klienta oddzielnej zgody na dostęp do indywidualnych ofert cenowych i produktowych, niedostępnych dla innych Użytkowników lub obejmujących propozycje produktów w indywidualnie ustalonych cenach, Administrator wyświetla spersonalizowane oferty i rabaty w koncie Klienta lub w Sklepie Internetowym (zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ze skutkiem prawnym). Indywidualne oferty cenowe będą prezentowane w oparciu o zautomatyzowaną decyzję podejmowaną na podstawie analizy m.in. historii zakupowej, aktywności w Sklepie Internetowym oraz podanych w formularzu danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik po wyrażeniu takiej zgody może np. widzieć produkty w innej cenie (po automatycznym zastosowaniu spersonalizowanego rabatu) niż pozostali Użytkownicy, którzy posiadają inną historię zakupową lub podejmowali inną aktywność na stronie Sklepu Internetowego. Stosowane przez Administratora metody podejmowania decyzji są regularnie testowane, aby zapewnić ich rzetelność, skuteczność i bezstronność.

  Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym sms/mms, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, indywidualne oferty cenowe i rabaty będą również wysyłane poprzez e-mail i sms/mms.

  W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie indywidualnych ofert cenowych, w zakresie, w jakim Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje w oparciu o analizę danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Zgodę na profilowanie ze skutkiem prawnym możesz wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z działaniami o charakterze marketingowym, w tym w związku z reklamą kontekstową i behawioralną oraz personalizacją treści przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • działań marketingowych Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji działalności, towarów i usług własnych oraz partnerów biznesowych Administratora, dotyczących ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny;
 • przyznania i kierowania spersonalizowanych ofert i rabatów w przypadku wyrażenia zgody na profilowanie ze skutkiem prawnym. Podstawa prawna przetwarzania to wyraźna zgoda na podleganie decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 ust. 2 lit. c RODO);
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub złożenia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji lub ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

  Podanie danych wskazanych jako wymagane do celów marketingowych jest zawsze dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest konieczne do realizacji działań marketingowych Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń i korzyści marketingowych, w tym spersonalizowanych treści, ofert i rabatów.

  9. Media społecznościowe i wtyczki społecznościowe

  Administrator posiada profile w mediach społecznościowych: Instagram, Facebook, YouTube oraz Pinterest w związku z czym przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych.

  W Sklepie Internetowym znajdują się wtyczki do mediów społecznościowych i inne narzędzia społecznościowe wykorzystujące technologie śledzące. Odwiedzając Sklep Internetowy, Twoja przeglądarka odnotowuje informację o odwiedzinach i przekazuje ją do administratora serwisu społecznościowego. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez administratorów mediów społecznościowych w ich własnych celach, na które Administrator nie ma wpływu, w sposób przez nie określony, na co również Administrator nie ma wpływu (przykładowo Administrator nie ma wpływu na zarządzanie udostępnianymi informacjami, śledzenie przez serwisy społecznościowe).

  Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych administratorów mediów społecznościowych (np. politykach prywatności tych administratorów), Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation, Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388, YouTube: https://policies.google.com/privacy, Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

  Wtyczki mediów społecznościowych mogą gromadzić i przekazywać informacje do administratorów mediów społecznościowych nawet wtedy, gdy odwiedzasz Sklep Internetowy bez zalogowania się do swojego konta w danym serwisie społecznościowym. Jeżeli jesteś zalogowany do konta serwisie społecznościowym administrator tego serwisu może powiązać odwiedziny w Sklepie Internetowym z Twoim profilem w danym serwisie społecznościowym. Jeśli tego nie chcesz, przed wizytą w Sklepie Internetowym wyloguj się z serwisu społecznościowego.

  W ramach wykorzystania mediów społecznościowych, w wąskim zakresie opisanym poniżej w linku, może dochodzić do częściowego współadministrowania Twoimi danymi pomiędzy Administratorem oraz administratorami mediów społecznościowych. Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronach internetowych Social Mediów w politykach dotyczących prywatności m.in. Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum (umowa o współadministrowaniu, o której mowa w art. 26 RODO), adresy stron internetowych wskazane powyżej. W kwestiach, w których administratorzy mediów społecznościowych dają możliwość Administratorowi, podejmuje on wszelkie kroki, aby przetwarzanie było zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

  Dane osobowe podane Administratorowi w związku z Twoimi odwiedzinami na profilu Administratora w mediach społecznościowych lub w związku z wykorzystaniem wtyczek społecznościowych przez Sklep Internetowy są przetwarzane w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji działalności oraz towarów i usług własnych oraz partnerów biznesowych Administratora. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z pełni funkcjonalności profilu Administratora lub wtyczek społecznościowych. Brak ich podania może powodować trudności w korzystaniu z tych funkcjonalności lub wtyczek lub mogą one zostać przedstawione Użytkownikowi w niepełnej wersji.

  10. Blog

  Użytkownicy mogą komentować posty zamieszczane na Blogu. W celu weryfikacji antyspamowej niezbędne jest podanie danych w postaci podpisu (nazwy) oraz adresu e-mail (przy czym adres e-mail nie zostanie opublikowany na Blogu). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do opublikowania komentarza na Blogu. Niepodanie danych uniemożliwia komentowanie postów. Podanie pozostałych danych w postaci witryny internetowej bądź danych zawartych w treści komentarza jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość skomentowania postu. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług związanych z publikacją komentarzy na Blogu. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na dostarczeniu funkcjonalności komentowania i przeglądania komentarzy pod wpisami;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • marketingowych Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji własnej działalności oraz towarów, w tym reklamowaniu swoich produktów.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez

  11. Oferta współpracy na zasadzie franczyzy

  Na stronie Sklepu Internetowego istnieje możliwość wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymanie od Administratora informacji o możliwych warunkach współpracy w modelu franczyzy z Komex S.A. mogącej zawierać informacje handlowe w drodze mailowej i/lub drogą telefoniczną. Do przesłania informacji drogą mailową potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, natomiast do przedstawienia informacji drogą telefoniczną potrzebna jest zgoda na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne. Każdą ze zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania przez Ciebie tych informacji.

  Dane osobowe podane Administratorowi w związku z chęcią otrzymania oferty współpracy na zasadzie franczyzy są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przekazania oferty (skierowania do Ciebie e-mailowo i/lub telefonicznie aktualnych warunków współpracy w modelu franczyzy z Komex S.A , które mogą zawierać informacje handlowe w celu zawarcia z Tobą umowy franczyzy). Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk responsywności na przesłane oferty oraz wyświetlony pop-up w celu doskonalenia oferty oraz działań Administratora;
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i przedstawienia Ci oferty współpracy na zasadzie franczyzy będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przedstawienia informacji, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania oferty współpracy na zasadzie franczyzy. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie tej oferty.

  12. Chat online

  W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi chatu online.

  Dane osobowe podane Administratorowi w związku z korzystaniem z chatu online są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online, w tym udzielenia odpowiedzi na temat statusu zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem chatu online do 30 dni. W przypadku, gdy jesteś uczestnikiem programu lojalnościowego Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas uczestniczenia w programie lojalnościowym lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.

  Podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online. Dobrowolny jest sposób łączenia się przez Ciebie z chatem online, co znaczy, że nie jest konieczne, abyś łączył się z konsultantem na chacie online za pośrednictwem aplikacji Messenger (Facebooka), przy czym jeżeli korzystasz z tego rozwiązania, wszelkie istotne informacje znajdziesz również w części Polityki odnoszącej się do mediów społecznościowych.

  Jednak gdy odpowiedź na Twoje pytania / żądania będzie wymagała uzyskania informacji związanych bezpośrednio z Tobą / Twoim zamówieniem (np. wskazania statusu Twojego zamówienia, etapu postępowania reklamacyjnego itp.) wtedy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem udzielenia odpowiedzi na takie pytanie / żądanie. Konsekwencją braku podania danych osobowych w takich przypadkach będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie / żądanie.

  13. Porzucony koszyk

  W Sklepie Internetowym dostępna jest usługa elektroniczna przypomnienia o „porzuconym” koszyku polegająca na przypomnieniu Użytkownikowi o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu produktów w koszyku, a ewentualnie także o możliwości zakupu podobnych produktów do tych znajdujących się w koszyku, za pomocą wiadomości e-mail lub sms wysłanych przez Administratora na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Użytkownika w krótkim czasie od daty „porzucenia” koszyka przez Użytkownika. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta do realizacji tej usługi wymagana jest uprzednia zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników wystarczająca jest akceptacja Regulaminu. Podanie adresu e-mail albo numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi lub wysłania przypomnienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi lub wysłania przypomnienia.

  Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników w celu świadczenia usługi elektronicznej przypomnienia o „porzuconym” koszyku. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku pozostałych Użytkowników w celu wysłania przypomnienia o „porzuconym” koszyku. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera (promocji własnej działalności Administratora), w tym w związku z wysyłką przypomnienia o „porzuconym” koszyku;
 • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.

  Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  VI. Pliki cookies oraz podobna technologia

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep Internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności np. zawartości koszyka, oglądanych towarów.

  1. Cookies „Sklep Internetowy” / „Blog”

  Administrator wykorzystuje tzw. cookies, zbierane podczas przeglądania Sklepu Internetowego lub Bloga, przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies mogą zawierać Twoje dane osobowe. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies).

  2. Cookies „funkcjonalne” „analityczne” i „marketingowe”

  Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów funkcjonalnych, marketingowych (w tym do celów retargetingu) i analitycznych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej, personalizacji treści, ofert i rabatów. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

  Dzięki funkcjonalnym plikom cookies Administrator może dostosować Sklep Internetowy do Twoich wyborów i preferencji, a następnie ją zapamiętać, tak aby strona Sklepu Internetowego wyświetlała się zgodnie z Twoimi preferencjami za każdym razem, kiedy z niej korzystasz. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, niektóre usługi oferowane na stronie Sklepu Internetowego mogą nie działać poprawnie.

  Administrator używa platformy SalesManago, która służy do automatyzacji marketingu internetowego. Platforma ta wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania i budowy profilu behawioralnego, w tym pliki cookies służące do identyfikacji i śledzenia odwiedzających Sklep Internetowy, odzyskiwania porzuconych koszyków, wyświetlania rekomendacji, personalizacji. Dodatkowo platforma zbiera również dane z protokołu http/https, do których należą przeglądarka i system operacyjny z którego korzysta Użytkownik, informacje o źródle wejścia na stronę, informacje o wyszukiwanych frazach. Dostawcą platformy jest Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków. Polityka prywatności SalesManago dostępna jest pod adresem: https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/terms.htm.

  Administrator wykorzystuje również pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Jeśli chcesz zablokować możliwość korzystania przez Administratora z tego narzędzia wobec Twojej aktywności, zainstaluj dodatek do przeglądarki internetowej, który znajdziesz pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Administrator wykorzystuje produkt reklamowy Facebook Piksel (udostępniony przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA), który służy do mierzenia skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Sklepie Internetowym, a także do podejmowania działań remarketingowych. Informacje zbierane w ramach tego narzędzia są anonimowe, tj. nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Użytkownika, jednak jeżeli jesteś zalogowany do konta na Facebooku Facebook może powiązać odwiedziny w Sklepie Internetowym z Twoim profilem, a Administrator – dzięki plikom cookies Facebooka, sygnałom nawigacyjnym i podobnym technologiom służącym do gromadzenia lub odbierania informacji ze Sklepu Internetowego i innych miejsc w Internecie – będzie mógł kierować do Ciebie w serwisie Facebook reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań w Sklepie Internetowym.

  Administrator wykorzystuje także narzędzie Hotjar dostarczane przez Hotjar Ltd (St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 3155, Malta), które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz informacje o używanym przez niego urządzeniu. Narzędzie Hotjar umożliwia odtworzenie nagrania z ruchu Użytkownika w Sklepie Internetowym i jest wykorzystywane w celu realizacji badań oglądalności Sklepu Internetowego oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, a jego działanie opiera się w szczególności na wykorzystaniu plików cookies Hotjar. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

  Szczegółowe informacje, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklamy behawioralnej, znajdziesz na stronie internetowej http://www.youronlinechoices.com lub http://www.aboutads.info/choices. Wykorzystanie plików cookies odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na zapisanie plików cookies na urządzeniu końcowym, a przetwarzanie zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, nie wymaga uzyskania zgody Użytkownika, gdyż opiera się na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora, a także na promocji działalności, towarów i usług własnych oraz partnerów biznesowych Administratora, dotyczących ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny, w związku z wyrażoną zgodą na zapisanie plików cookies. Marketingowe pliki cookies są przechowywane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, jednakże w każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych za pomocą wykorzystania plików cookies oraz wycofać zgodę lub zmienić swoje preferencje dotyczące wykorzystania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki lub poprzez wyczyszczenie historii plików cookies oraz wyłączenie cookies w ustawieniach przeglądarki. Sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

  Użytkownik może również w każdej chwili zarządzać swoimi zgodami na wykorzystywanie poszczególnych rodzajów plików cookies wedle własnego uznania wchodząc w zakładkę „Ustawienia plików cookies” z poziomu stopki Sklepu Internetowego.

  VII. Kto jest odbiorcą Twoich danych?

  1. Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu, zewnętrznym dostawcom produktów, operatorom systemu informatycznego, w tym podmiotowi dostarczającemu chat online, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego lub telefonicznego marketingu, operatorowi płatności, firmom audytorskim, firmom świadczącym usługi doradcze i prawne, dostawcom wykorzystywanych w Sklepie Internetowym narzędzi marketingowych, reklamowych i analitycznych, administratorom serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest.

  2. Poza powyżej wskazanymi przypadkami możemy przekazać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia
  i dochodzenia naszych praw oraz ochronę interesów).

  VIII. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

  1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

  Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

  Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

  Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

  Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
  w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – o ile jest to technicznie możliwe;

  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

  Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

  1. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej bądź sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: dane.osobowe@51015kids.eu.
  2. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • kto składa wniosek;
 • z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

  4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

  5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

  IX. Prawo wycofania zgody

  1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
  2. Jeżeli chcesz wycofać zgodę dotyczącą Twoich danych osobowych lub otrzymywania informacji handlowych (w tym newslettera) lub połączeń telemarketingowych, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres dane.osobowe@51015kids.eu lub
 • wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na iodo@51015kids.eu lub
 • zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu Klienta, w zakładce „Edycja konta” lub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

  3. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  X. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  XI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

  Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

  Wyjątkiem jest korzystanie z chatu online, serwisów i narzędzi społecznościowych – Twoje dane mogą zostać przekazane do Państw Trzecich w związku z korzystaniem z dostawców usług informatycznych mających siedzibę poza EOG lub mających siedzibę̨ w EOG, lecz przetwarzających dane poza EOG. W takim przypadku przekazywanie danych odbywa się tylko do Państw Trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają̨ one odpowiedni poziom ochrony lub poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

  XII. Zmiany w Polityce prywatności

  1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz polskie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony danych osobowych.
  2. Polityka obowiązuje od dnia 18.04.2021r.

 •  
  BLOG

  Mamo, Tato – wspieramy Cię aktywnie w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem.

  www.51015kids.eu/blog
  Bądź z nami na