Reklamacje

Jeśli otrzymany produkt posiada wadę (na przykład jest uszkodzony), masz prawo zgłoszenia reklamacji.

W tym celu skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta mailowo pod adresem obsluga@51015kids.eu lub telefonicznie pod numerem 22 123 02 81 podając:


  • numer zamówienia, w którym znajdował się wadliwy produkt
  • krótki opis wady reklamowanego produktu lub zdjęcie, na którym widoczna będzie wada produktu (nieobowiązkowe)
  • żądanie reklamacyjne (obniżenie ceny, naprawa, zwrot środków, wymiana na nowy produkt wolny od wad).

  • Zostanie ona przyjęta i rozpatrzona w terminie 14 dni od zgłoszenia. Reklamację możesz również złożyć w inny dowolny sposób (np. pisemnie).


    Dodatkowe szczegóły dotyczące procedury reklamacyjnej znajdziesz w naszym regulaminie.